Objavljujemo sažetak projekta 'Resocijalizacija do smanjenje suicida kroz borački dodatak'

Nosioci projektnih aktivnosti drugog djela projekta su Borci - Branitelji BiH

Podnosioci projekta ministarstvu za pitanje boraca USK i FB su Organizatori otpora 'Sove Krajine'

SOVE KRAJINE

Projekat rađen u dva dijela, kratak opis i sažetak projekta

Prvi dio projekta

1.) Povećano razumjevanje građana za Oboljele od PTSP

U ovom sažetku projektnog prijedloga  želimo se osvrnuti na unaprijeđenje radi poboljšanja kvaliteta života i zdravlja ugroženih sa posebnim osvrtom na socijalno nezbrinute – nezaposlene kategorije branitelja na  Unsko-sanskom kantonu i šire kako u Bosanskoj Krajini tako i u BiH .  To je posebno važno za odvijanje takve prevencije kao prvenstveni cilj i zadaća koja je opisana u članu 9., 26. i 32. Statuta udruženja ‘Sove Krajine’ gdje je dat  naglasak da ova organizacija može raditi projekte i programe  u tom domenu svog djelovanja i rada.

Prvi dio projekta je počeo sa svojim aktivnostima 02.02. 2015. a završio sa danom 02.09. 2015. godine. U toku prvog djela projektnih aktivnosti i samog istraživačkog rada došlo se do spoznaje da nije dovoljno vršiti promotivne aktivnosti kod vlasti samo za dnevno rešavanje socijalno statusno nerješene kategorije boraca branitelja, već da je potrebno suštinski i zakonskim okvirima rješiti ovu najranjiviju kategoriju boraca - branitelja i tako zvanično se 02. 09. 2015. promoviše drugi dio projekta pod nazivom 'Resocijalizacija do smanjenja suicida kroz borački dodatak' sa početkom projektnih aktivnosti od 15. 10. 2015. godine.

 

Nakon medijske prezentacije drugog djela projekta javljaju se i druga udruženja širom BiH koja su već vodile slične aktivnosti na lokalnom nivou sa ciljem da se preciziraju aktivnosti i zajednički nastupi prema višoj instanci Federalnoj vlasti. Nakon nekoliko održanih sastanaka dogovoreno je slijedeće:

1. Da nosioci projektnih aktivnosti budu sva ugrožena populacija boraca branitelja ARBiH i HVO i svi drugih boraca - branitelja po solidarnoj osnovi.

2. Da boračka udruženja pruže svaki vid pomoći projektnim aktivnostima i budu servis i podrška u ostvarivanju cilja.

3. Da se pokrenu aktivnosti oko formiranja izvršnog i operativnog tjela pod nazivom 'Savjet Branitelja' BiH, Savjet branitelja je jedinstveno tijelo i nema svog predsjednika ali će imati kordinatora radi dogovora i organiziranih pregovora sa nadliježnim institucijama vlasti. Za kordinatora izabran je Murat Silajdžija.

4. Zadužuje se kordinator da izradi boračku rezoluciju koju će kao servis i podršku borcima - braniteljima potpisati boračka udruženja i stim stvoriti temeljni borački politički akt koji će biti upućen nadliježnim institucijama u Federaciji BiH a ujedno promovisati javnosti.

U Srebreniku 12.12. 2015. godine se organizira prvi skup boračkih udruženja potpisnika Boračke Rezolucije

U Bihaću dana 19. 12. 2015. godine na proširenom sastanku i prisustvu više organizacija i Saveza drugih kantona iz Federacije BiH prihvaćen je prijedlog iz projektnih aktivnosti da se na državnom nivou formira privremeno izvršno i operativno tijelo pod nazivom ''SAVJET BRANITELJA BIH'' koji će imati zadatak da vodi pregovore sa nadliježnim ministarstvima i institucijama države radi ostvarivanja prava branitelja na boračko-braniteljski dodatak i drugih zahtjeva opisanih kroz 7 tačaka pod ciljeva iz projektnih aktivnosti.

Svi kantoni iz Federacije BiH u Savjet Branitelja BiH imenovati će po jednog člana za člana Savjeta a treba se proširiti sa predstavnicima branitelja iz svih drugih regija koji žive u manjem BH entitetu RS-a.

Iz USK i Regije Bosanske Krajine na današnjoj sjednici jednoglasno je izabran prvi član Savjeta Branitelja BiH predsjednik UG 'Sove Krajine' gospodin Bajrić Senad iz Cazina dok će svi drugi kantoni i Regije isto učiniti u narednom periodu svojih aktivnosti.

VIDEO IZJAVA SA ODRŽANOG SASTANKA 19.12.2015.GODINE

Savjet branitelja održao je više bezuspješni sastanaka sa ministrom za pitanje boraca u vladi FBiH, napisao i poslao na desetine svojih zaključaka i predloga, te tražio da Federalni parlament raspravlja o njima i pravedno ocjeni i donese zakonske okvire po kojima će se riješiti najranjivija kategorija boraca i tačke iz boračke rezolucije i projekta.

Savjet Branitelja je zbog udara i pritisaka političke vlasti više puta mjenjao svoje ljude u bazama ali je ipak zbog jasnih i preciznih opisanih zahtjeva više puta organizovao javne proteste, pa čak da bi skrenuli pažnju javnosti na probleme koju prezentiraju zatvorili nekoliko graničnih prelaza u BiH.

 Ministar Bukvarević je više puta svojom  izjavom obmanuo   parlament FBiH,  doveo u zabludu boračku populaciju i samu javnost.  Radi javnosti ovom prilikom mi iz  Udruženja - organizacija, Saveza potpisnici  Boračke Rezolucije na koju smo stavili naš pečat kao čin podrške u ostvarivanju boračkih prava kažemo da je Boračka Rezolucija temeljni  inicirajući dokument svih branitelja u BiH a da potpisnice Rezolucije kao udruženja će stati u službu kao servis i podrška braniteljima svaki put u koliko dođe do zastoja priznavanja statusa braniteljima. Pa stoga nije istina da iza boračke Rezolucije kriju se neformalne grupe koje nemaju podršku boračkih organizacija, udruženja i saveza u BiH.

Nakon što je  Savjet - vijeće Branitelja kao  izvršno i operativno tijelo koje je predstavljalo borce - branitelje kroz Boračku Rezoluciju zbog obmana i laži od strane ministrstva za pitanje boraca i ministra Salke Bukvarevića, odlučilo je: Nemoćni smo i prestajemo  djelovati. Boračku Rezoluciju vraćamo u ruke boraca - branitelja te pozvalo branitelje da preuzmu Boračku Rezoluciju  i stupe u njenu odbranu kroz organizirane proteste.

Uslijedilo je samoorganizovanje boraca-branitelja i formiranja kampa pred zgradom Vlade Federacije.

 

Udruženje Organizatori otpora Sove Krajine koristi ovu priliku putem medija da pozove borce na solidarnu podršku

 

Bajrić Senad predsjednik UG 'Sove Krajine' kaže; Samo u mojoj općini Cazin ima oko 500 boraca koji su u teškom materijalnom i socijalnom stanju i u njihovo ime dižem svoj glas, dižem za cijeli USK i Bosansku Krajinu i BiH ucjelini. Na ovaj način želim da pomognem i njihovim  porodicama  jer se radi o ljudima sa izrazito ratom stresnim stanjem ili ratnog sindroma PTSP. Moramo biti solidarni prema ovoj kategoriji branitelja jer svakog od nas ko ima imalo morala i ljudske vrijednosti i solidarnosti treba da pogodi nesreća suicida borca, treba da pogodi izraženo porodično naselje u njihovim obiteljima, treba da nas pogodi njihova neimaština bijeda i jad.

Ne možemo ostati inerntni na naše prijatelje i saborce ako kažu da su im porodice gladne, ako su te naše ranjive kategorije boraca izložene vrbovanju radikalnih ekstremističkih grupa i pokreta. Moramo imati solidarnosti i odgovornosti jer kad dođe po zlu belaji svi ćemo se baviti osudama i posljedicama a ne uzrokom koje dovelo do posljedica u kojem smo svi mi donekle suodgovorni i odgovorni. Kao tvorac u izradi projekta Resocijalizacija do smanjenja suicida kroz borački dodatak kažem: Uradio sam za ove dvije godine sve što sam mogao i ne samo ja, mnogi od nas su žrtvovali i posljednju marku na ovom putu, dignite svoje guzice i ne čekajte da vam se sve servira na tanjuru. Promjene na bolje sutra ne možete očekivati ako nećete dati svoj doprinos u tome.

Potrebno je djelovanje, potrebna je senzibilnost i solidarnost svih drugih učesnika rata i građana kroz razumjevanje  i potporu ovih najranjivijih kategorija branitelja koji žrtvuju i posljednji atom snage pred zgradom vlade u Sarajevu.

BORCI U PRILOGU VAM DOSTAVLJAM VAM JOŠ JEDNOM SAŽETAK PROJEKTA JER VI STE NOSIOCI PROJEKTNIH AKTIVNOSTI

 

Povezano iz kategorije

Error: No articles to display

Općine Unsko-sanskog kantona

                 

Android App za LjutaKrajina.net