Cazin; Održana skupština odbornika iz perioda rata i uručene plakete zaslužnim

Obzirom da mediji nisu popratili ovaj događaj, odluči da sa svog aspekta gledišta kao sudionika ovog događaja u svoje ime napišem nekoliko rečenica o značaju i ulozi ovog skupa u Cazinu.

Piše: Bajrić Senad

Naime dan prije službeno sam dobio pozivnicu  od Izvršnog odbora Kluba odbornika u peridu rata. Na toj radnoj osnivačkoj skupštini udruženja i svečanoj sjednici koja se održala u subotu 30 Septembra 17.u velikoj Sali Doma kulture Cazin imao sam priliku da vidim većinu svojih saradnika u toku rata sa cijelog područja općine Cazin. Nažalost neki od njih su umrli. To su sve ljudi istinske patriote i ljudi vrijedni svake pažnje, ljudi koji su svoju glavu izložili u ključnim momentima u organiziranju odbrane zemlje na području općine Cazin.

Na toj sjednici ratni vjećnici-odbornici kao i  nas predsjenika Mjesnih zajednica dobili smo plaketu za izuzetno patriotsko zalaganje i doprinos u borbi za očuvanje Ustavnosti i državnosti Republike Bosne i Hercegovine te nas na odgovornim funkcijama u odbijanju inicijative tzv. Autonomne pokrajine 'Zapadna Bosna' organizirana od osuđenog ratnog zločinca Fikreta Abdića. Pogledali smo i reportažu filma iz perioda rata i bilo je zanimljivo na tim snimcima kroz video zapis prisjetiti se svih tih događaja.

Ovom svečanom uručivanju Plakete zaslužnim organizatorima otpora prisustvovao je i Ramiz Dreković prvi komadant 5. Korpusa, ministar za boračka pitanja USK Dževad Malkoč, Načelnik općine Cazin Nermin Ogrešević sa svojim saradnicima, komadant prve  Cazinske brigade Hamdo Delalić, komadant 101 bošnjačke brigade Hase zv. Hadžija, član skupštine okruga Bihać Alaga Topić i mnogi drugi koji su se obraćali skupu sa sjećanjima iz tog perioda rata. 

Plaketu sam dobio i ja u svojstvu predsjednika MZ Ostrožac, eto prepoznali su ljudi i mene među ovim istaknutim patriotima i organizatorima otpora i zato im velika hvala. 

Organizacija Mjesne zajednice u ratu

E sad hoću da kažem da uloga  predsjednika MZ u ratu bar u Cazinu nije bila predispozicija političkog skrivača uhljeblenih funkcija kako se često zna paušalno iznositi za mene i  moje kolege iz drugi Mjesni zajednica koji su dobili plaketu pod nazivom 'Plaketa predsjedniku Mjesne zajednice'. Naše uloge su bile potpuno drugačije koncepirane u vršenju poslova i zadataka u ratu u odnosu na ulogu predsjednika Savjeta MZ, od policijskog - vojnog i operativnog djelovanja, ONO i DSZ,  pod punim nazivom je to bio operativni organ 'MJESNI RATNI ODBOR' skraćeno (MRO) o čijoj ulozi i značaju niko nije progovorio niti riječi od strane organizatora skupa.

Za predsjednika MRO današnje tri Mjesne Zajednice Ostrožac, Prošići Majetići kao najvišeg organizacionog i komandnog tijela bio sam odlukom skupštine MZ izabran, kao i članovi Mjesnog ratnog odbora.

Struktura Mjesnog ratnog odbora Ostrožac

1. Bajrić Senad predsjednik

2. Član ratnog predsjedništva općine Cazin i kordinator ratne stanice policije Ostrožac pri državnoj bezbjednosti policije gosp. Muranović Munib

3. Član ratnog predsjedništva općine Cazin i kordinator za formiranje TO MZ Ostrožac Prošić Ibrahim - Baja

4. Član MRO za formiranje TO MZ Prošići gosp. Dželalagić Munir

5. Član MRO za formiranje TO MZ Majetići gosp. Majetić Mehmed

6. Komadant civilne zaštite Mušić Smajo

7. Član MRO za snadbjevanje i poljoprivredu, zbrinjavanja stanovništva gosp. Hozdić Muho

Članovi MRO su se povremeno mjenjali shodno završenim i postavljenim novim zadacima. MRO je u svom sastavu imao i 5 organizirani stručni službi koji su operativno radili na terenu shodno donesenim odlukama i naredbama MRO.

Organizacioni odbor u kojem sam bio na čelu počeo je raditi negdje početkom septembra 1991 godine sa prenošenim manjim nadliježnostima Izvršnog odbora a odlukom skupštine odbornika Cazin u aprilu 92  su prenešene i sve druge ratne nadliježnosti sa općine Cazin na Organizacione odbore Mjesni zajednica i u konačnici dobili  novi naziv 'Mjesni ratni odbori'. Zato u prilogu ovog svog teksta ću priložiti prenošene nadliježnosti sa Izvršnog odbora općine Cazin i skupštine odbornika općine Cazin na Mjesne ratne odbore kako bi vidjeli značaj i ulogu ovih izvršnih i operativnih tijela u pripremi odbrane zemlje o kojima niko ne govori.

Moram reći da uloga predsjednika MRO je bila značajna i odgovorna funkcija, svoj potpis sam stavljao na svaku odluku i naredbu. Vrlo često sam zbog situacije na terenu i sam izdavao odluke i naredbe koje su bile naknadno verificirane na sastancima MRO.  Opština Cazin je moram priznati gledajući sa ove vremenske distance sa odgovornim i ustrojenim aktivnostima bila i najorganizovanija opština u cijeloj BiH i dala je oko  12000 (dvanaesthiljada) boraca sve zahvaljujući ulozi i značaju aktivnosti opštinskih organa koje su sve svoje aktivnosti podredile organizacionoj strukturi djelovanja na terenu.

Bili su to mukotrpni poslovi u periodu početkom septembra 1991 kada smo radili na organizaciji formiranja prve ratne stanice policije Ostrožac, njenog smještaja i logistike a već februara 1992 na formiranju teritorijalne odbrane TO Odreda Ostrožac koji je već do sredine aprila u svojim redovima imao preko 350 boraca - dobrovoljaca i taj broj se stalno povećavao, svu komandnu strukturu od komandira odjeljenja do komadanta odreda svojom odlukom MRO samnom na čelu donosio je, radio na potrebi logistike, hrane, opremanja uniformi, voznog parka, oružja, objekata za potrebe vodova, četa, komande i td. Odlukom MRO  usporedom TO Odreda Ostrožac  formirana i komandna struktura civilne zaštite, dobro organizirana po svim mjestima unutar djelovanja MRO. Na odgovornost MRO bilo je i 3500 građana, otvorene javne kuhinje, izbjeglice iz Hrvatske kasnije i izbjeglice ratom zahvaćenih područja susjednih nam opština. U najkraćem rečeno sve je bilo pod igirencijom rukovođenja i komandovanja Mjesnog ratnog odbora. 

U prilogu strogo povjerljiv dokument o prenošenim nadležnostima sa opštine Cazin na organizacione strukture Mjesni zajednica.

 

Moram reći i to da svi odbornici u skupštini opštine Cazin su bili aktivisti i bili u svim prvim redovima organizovanim shodno godinama starosti kako političkim, vojnim, policijskim, civilne zaštite ili drugim oblicima organiziranog djelovanja.

Predsjednici MRO su uvijek službeno bili pozivani na svaku skupštinu opštine Cazin i kada su bile političke teme ili teme od značaja za cijelu općinu Cazin. Bili maksimalno uvažavani ljudi. Tako smo bili pozvani i na skupštinu opštine Cazin kada smo iznosili naše viđenje sa terena i snažno podržali odbijanje inicijative tzv. Autonomne pokrajine 'Zapadna Bosna' organizirana od osuđenog ratnog zločinca Fikreta Abdića koji je svojom agresivnom politikom stvaranja APZB svjesno rušio Ustavni poredak Republike BiH a kada to nije uspjelo političkim mahinacijama onda je potegao oružanu pobunu gdje je u toku tog krvavog pohoda rata izginulo oko 3500 ljudi, građana i boraca na obje strane i stim urezao bol majki i svima nama koji smo u tom vremenu bili sudionici i učesnici tog vremena. Pozitivno je što su učesnici skupa u svom izlaganju iznosili stav da treba raditi na apsolutnom pomirenju, da djeca zaraćenih strana nesmiju biti u diskriminaciji i da su sva ta djeca  naša djeca ali da se moramo i trebamo prisjećati ovih dešavanja u ime žrtava kako se tako nešto nikad ne bi ponovilo. 

Moram reći da baš u toj agresivnoj politici stvaranja APZB nisu bili pošteđeni predsjednici MRO u Cazinu, oni su bili uvijek i stalno na meti. Tako tim pritiscima doživio sam više ucjena i napada od pucanja na moje službeno vozilo, presretanja regionalne CSB policije pod komandom Žile Saračevića, hapšenja i pritvaranja  kostruisanim optužnicama za pljačku hotela Sedra, fizički napad na kuću u toku dana i noći, pucanja iz automatskog oružja na moju kuću i porodicu ali nisam podlegao i zato sam zadovoljan što sam bio učesnik skupštine odbornika opštine Cazin kada sam iznosio sva ta događanja i rekao Fikretovoj inicijativi APZB ''NE''. Nažalost, neki predsjednici MRO su se priključili inicijativi kao i bivši predsjednik skupštine opštine Cazin Natko Muhamedagić.  

U toku svi tih mojih aktivnosti rada, rada na funkciji predsjednika MRO u periodu rata 1992 godine, nakon formiranja štaba TO Cazin, preuzimanju i uvezivanju TO jedinica MZ pod štab odbrane Cazin za moj doprinos u odbrani Republike BiH dobio sam i Zahvalnicu 29. 12. 1992. godine koju je potpisao tadašnji zapovjednik štaba odbrane opštine Cazin Murat Tatarević

 

 Uslijedili su i druge aktivnosti oko formiranja brigada iz čijih jedinica TO MZ sa traženim podacima smo bili učesnici uvezivanja štabova odnosno formiranja Unsko-sanske operativne grupe koja je kasnije prerasla u 5 Korpus ARBIH.

Tako koristim ovu priliku da kažem da 5 Korpus ARBIH nije postao samo tek tako preko noći, već je to bio cijeli jedan proces svih nas učesnika boraca i institucija opštine i tadašnjeg Okruga Bihać čiji posao je bio mukotrpan i danonoćan. 

Nakon uvezivanja svih jedinica u 5 Korpus , TO MZ opštine Cazin su i formalno - pravno krajem 1993 godine prestali da postoje ali je prestao da postoji i Mjesni ratni odbor (MRO) jer je odlukom ratnog predsjedništva povučen prenos svih nadliježnosti a Mjesnim zajednicama naređeno da nastave djelovanje u okviru Izvršnog organa pod nazivom Savjet Mjesne Zajednice.

 

 

Općine Unsko-sanskog kantona

                 

Android App za LjutaKrajina.net