Delegatima da prespavaju sami u Sarajevu iz budžeta 336.000 maraka

Naknada za odvojeni život

DELEGATIMA U DOMU NARODA PARLAMENTA FEDERACIJE BiH NAKNADA ZA NEREDOVNI SEKSUALNI ŽIVOT

Parlamentaci su početkom godine naknadu za odvojeni život povisili sa 600 na 800 maraka FOTO: Arhiv

Uz to su regularno dobijali paušal za svoj rad te plaće kao zastupnici u kantonalnim skupštinama odakle su i izabrani u ovaj dom federalnog Parlamenta. Prema službenim podacima, u prvoj godini mandata delegatima koji žive dalje od 70 kilometara od sjedišta parlamenta na Skenderiji na ime naknade za odvojeni život, koja podrazumijeva i naknadu za zakup stana i troškove smještaja, isplaćeno je 77.400 maraka.

Za sljedeću, 2016. godinu delegati su na ime odvojenog života iz budžeta naplatili 81.110 maraka. U Domu naroda PFBiH ukupno je 58 delegata, po 17 Bošnjaka, Hrvata i Srba te sedam iz reda Ostalih, s tim što ih je u ovom mandatu 54 jer Klub Srba nije popunjen. Trenutno tu naknadu prima 35 delegata.

Ono što je sigurno je da će iznos za 2017. godinu biti i veći nego protekle dvije godine. Naime, u prethodnom mandatu (2012-2014) naknada za odvojeni život iznosila je 300 maraka, ali je novi saziv prvo povećao na 600, a ove godine ona je povećana na 800 maraka.

Tako će jedan delegat ove godina uzeti 9.600 maraka, odnosno 35 delegata koštat će FBiH 336 hiljada maraka. Kažimo i kako Dom naroda PFBiH ima i 20 komisija, a da su pojedini delegati članovi više njih. Delegati su sebi ove godine povećali i primanja za članstvo u zajedničkim komisijama te na ime toga primaju svaki mjesec po 350 maraka, bez obzira imaju li taj mjesec sjednicu ili ne.

Sadašnji saziv Doma naroda FBiH (2014-2018), odnosno u 29 mjeseci održao je samo 21 sjednicu, s tim što su ljeti, od kraja juna do početka septembra parlamentarci na kolektivnom godišnjem, odnosno sjednice se ne zakazuju.

To su Parlamentarna komisija odgovorna za reviziju u kojoj je po pet zastupnika i delegata, te Zajednička Komisija za usaglašavanje različito usvojenih tekstova zakona u domovima PFBiH koja također broji po pet zastupnika i delegata. Treća komisija, čije se osnivanje čeka, bavit će se evropskim integracijama. Te tri komisije koštat će FBiH dodatnih 10.500 maraka.

Evo i popisa delegata koji trenutno primaju naknadu od 800 maraka mjesečno:

Klub Bošnjaka

1. Ismet Sarajlić, SBB, Zenica
2. Fuad Hadžimehmedović, SBB, Tuzla
3. Sanel Mušović, SBB, Goražde
4. Admir Hadžipašić, A-SDA, Cazin
5. Mustafa Kurtović, SDA, Goražde
6. Mehmed Mahmić, SDA, Bosanska Krupa
7. Anes Osmanović, SDA, Odžak
8. Refik Poparić, SDA, Travnik

Klub Hrvata

1. Stipe Barun, HDZ BiH, Livno
2. Mirko Batinić, HDZ BiH, Livno
3. Zdravko Bešlić, HDZ BiH, Posušje
4. Đuro Delić, HDZ BiH, Orašje
5. Damir Jukić, HDZ BiH, Žepče
6. Tomislav Mandić, HDZ BiH, Široki Brijeg
7. Tomislav Martinović, HDZ BiH, Čitluk
8. Dražen Matišić, HDZ BiH, Gornji Vakuf-Uskoplje
9. Josip Mioč, HDZ BiH, Tomislavgrad
10. Đuro Prkačin, HDZ BiH, Stolac
11. Dario Pušić, HDZ BiH, Mostar
12. Ivo Tadić, HDZ BiH, Žepče
13. Željko Josić, HDZ 1990, Domaljevac-Šamac
14. Mirvet Beganović, Laburisti BiH, Cazin
15. Edim Fejzić, Stranka dijaspore BiH, Goražde

Klub Srba

1. Nikola Simić, SDP BiH, Bugojno
2. Slađan Ilić, SDP BiH, Tuzla
3. Željko Mirković, SDP BiH, Bihać
4. Mladen Lonić, SDP BiH, Bosanska Krupa
5. Mile Marčeta, SNSD, Drvar
6. Slaviša Mihajlović, SNSD, Drvar
7. Drago Puzigaća, SNSD, Drvar
8. Daliborka Milović, Liberalna stranka, Goražde
9. Draženka Subašić, DF, Zenica
10. Slobodan Tomić, NSRzB, Široki Brijeg

Klub Ostalih

1. Amil Buljubašić, SDP BiH, Tešanj
2. Rasim Kantarević, Laburisti BiH, Velika Kladuša

Izvor: Faktor.ba

Općine Unsko-sanskog kantona

                 

Android App za LjutaKrajina.net