Vrhovni Sud FBiH Ocjenio: Dalida Burzić Prijeti Sucima I Utiče Na Ishod Presuda?!

Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, u vijeću sastavljenom od sutkinje Amre Hadžimustafić, kao predsjednice Vijeća, mr. sci. Danice Šain i Fatime Mrdović, kao članova Vijeća, u pravnoj stvari tužiteljice Dalide Burzić iz Sarajeva, a koja je zastupana po advokatu Nikici Gržiću, advokatu iz Sarajeva, protiv Josipa Šimića iz Kreševa, zastupan po advokatu Belmi Balijagić – Džuho iz Tuzle, radi naknade štete prouzrokovane navodno iznošenjem neistina, a odlučujući o prijedlogu advokatice Belme Balijagić – Džuho, da u predmetu Općinskog suda u Sarajevu broj: 65 0 P 639996 17 P postupa drugi stvarno nadležan sud u drugom kantonu, na sjednici Vijeća održanoj 18. 07. 2017. godine, donio je Rješenje, da se za suđenje u ovoj pravnoj stvari određuje Općinski sud u Goraždu.

Općinski sud u Sarajevu je, uz podnesak broj: 65 0 P 639999 17 P od 04. 07. 2017. godine, a koji je zaprimljen u Vrhovni sud 05. 07. 2017. godine, dostavio cijeli spis pod istim brojem radi delegiranja stvarno nadležnog Općinskog suda u drugom kantonu za postupanje u tom predmetu, obzirom, da je tužiteljica u postupku i glavna tužiteljica Kantona Sarajevo. Naime, kako je opće poznata činjenica, da Kantonalno tužiteljstvo KS, na čijem je čelu Dalida Burzić ucjenjuje i neosnovano hapsi nositelje pravosudnih funkcija, kako na Općinskom, pa tako i na Kantonalnom sudu u Sarajevu, Vrhovni sud F BiH smatra opravdanim i osnovanim prijedlog advokata Belme Balijagić – Džuho, da se odredbom člana 50. stav 2. Zakona o parničnom postupku izuzme Općinski sud u Sarajevu u ovoj pravnoj stvari i dodjeli predmet u rad Općinskom sudu u Goraždu.

Vrhovni sud Federacije BiH nalazi, da je prijedlog (s dokazima) advokatice Belme Balijagić – Džuho osnovan, jer će se na taj način izbjeći svaka daljnja napetost i svaka ucjena ili zastrašivanje sudaca na Općinskom i Kantonalnom sudu u Sarajevu od strane Kantonalnog tužiteljstva Kantona Sarajevo, prvenstveno od Dalide Burzić. Zbog toga je Vrhovni sud, cijeneći prijedlog i dokaze advokatice Belme Balijagić – Džuho ocjenio da postoji realna opasnost, da glavna tužiteljica KS Dalida Burzić, koja je i stranka u ovoj pravnoj stvari, utiče na ishod konačne presude, obzirom, da Dalida Burzić vodi istragu protiv sutkinje Općinskog suda u Sarajevu, kojoj je bio dodijeljen ovaj predmet na postupanje.
Podsjećanja radi, Dalida Burzić je protiv Josipa Šimića kao autora spornih tekstova podnijela tužbu radi naknade štete navodno nastale iznošenjem, kako ona u tužbi navodi zbog „klevetničkog izražavanja“ u člancima pod naslovom: „Ubojstva, atentati i progoni s potpisom Dalide Burzić i vrha SDA“, te drugi članak „Nas ne zanimaš ni ti ni tvoj sin već sutkinja Adisa Zahiragić“

Očito vrlo nervozne i u velikoj žurbi, na brojeve aktualnih predmeta, ali na ruke predsjednice Općinskog suda u Sarajevu gospođe Janje Jovanović ne u spise tih predmeta, Dalida Burzić i Aida Topalović su od 10.04.2017. godine uputile Urgenciju kojom traže hitno postupanje sudaca. Navedenu Urgenciju obrazlažu na način, da se pozivaju na funkcije koje obavljaju i navodno narušavanje njihovog ugleda i ugleda Županijskog tužiteljstva Kantona Sarajevo.
Iz ovakvog obrazloženja pomenute Urgencije jasno proističe, da je jedina svrha i cilj ovakvog obraćanja Predsjednici Općinskog suda u Sarajevu pritisak na postupajuće suce, kako u načinu postupanja u ovom predmetu, tako i u krajnjem ishodu tih postupaka, odnosno presija kojom žele u krajnjem ishoditi za njih povoljne odluke.
I na kraju, svakom pravniku je poznata i odredba člana 5. st. 3. Zakona o zaštiti od klevete u FBiH kojom je propisano da javni službenik može privatno i isključivo u osobnom svojstvu podnijeti zahtjev za naknadu štete što su one i učinile u tužbi, i u tom smislu pozivanje u Urgenciji na funkciju koju obavljaju u Županijskom tužiteljstvu Kantona Sarajevo, a koje samo nije i ne može biti stranka u ovakvoj parnici, predstavlja očitu demonstraciju moći Dalide Burzić koja očito doživljava simbiotsku identifikaciju s navedenim Tužiteljstvom.

Upravo sve navedeno potvrđuje osnovanost zahtjeva Belme Balijagić – Džuho za delegiranje nadležnosti Općinskog suda u Sarajevu u nadležnost drugog suda u FBiH, jer će tužiteljica Dalida Burzić, ukoliko bi se predmet vodio pred OS u Sarajevu, sasvim sigurno do kraja postupka istrajavati na njenoj maksimi Županijsko tužiteljstvo Kantona Sarajevo jednako Dalida Burzić. Ako ovako neosnovano i suprotno primjenjivim odredbama Zakona o parničnom postupku FBiH podnosi Urgenciju pozivajući se na autoritet Tužiteljstva, ne može se ni zamisliti, kakav pritisak bi trpili postupajući suci Općinskog suda u Sarajevu u ovom predmetu, da Vrhovni sud F BiH nije donio Rješenje o izuzimanju Općinskog suda u Sarajevu.
Bilo kako bilo, sa Rješenjem Vrhovnog suda F BiH, Dalida Burzić može da prihvati samo poraz u ovoj pravnoj stvari, koja će se odvijati pred Općinskim sudom u Goraždu, a ne pred Općinskim sudom u Sarajevu, kako je Burzićeva i priželjkivala. K tomu treba i nadodati, da je Tužiteljstvo BiH otvorilo istragu protiv Dalide Burzić zbog članaka koji ozbiljno inkriminiraju rad Dalide Burzić i njezinih suradnika. Tužiteljstvo BiH nalazi također, da postoje osnovi sumnje, u kojima je Dalida Burzić počinila više krivičnih djela u sticaju!

Josip Šimić

Općine Unsko-sanskog kantona

                 

Android App za LjutaKrajina.net