Pod promocijom 'Prve BH Stranke' koja čini servis i podršku građanskoj inicijativi Cazin, daje se saopćenje za javnost

Slikovni rezultat za prva bh stranka

Prva Stranka koja čini servis i podršku građanskoj inicijativi koji u svom predstavljanju koriste naziv ' Vjeće građana za Vijeće općine Cazin' daju slijedeće Saopćenje za javnost :

U Saopćenju se kaže:

Mi nemamo financijske moći, niti smo kao građanska opcija naslonjeni na budžet kao političke organizacije i stranke, pa za razliku od kandidatske liste građanskih inicijativa drugi su privilegovani kad je u pitanju kampanja i obimu raskošne promocije u  plaketiranju općine Cazin. Ipak naše slike kandidata smo uradili kako bi bar na ovaj medijski način putem elektronskih medija i web. portala mogli se prezentirati svim slobodoumnim građanima koje zanima građanska opcija u Vijeću općine Cazin.

Mi neslužimo niti jednoj političkoj stranci, niti smo članovi stranaka koje su u službi posredništva između građana i općine Cazin kao institucije vlasti. Prema tome naš kandidatski koncept se razlikuje, jer mi smo direktno u službi građana, dok njihov kandidatski stranački status i koncept koji ovi dana šire laži na račun kandidatske liste Vijeća Geađana je upravo u službi podaništva političkih stranaka i zadovoljavanju njihovih stranački interesa, prije svega, pa tek onda dolazi kroz stranačko posredništvo interesi građana.

Vijeće građana koje nastupa samostalno na predstojećim lokalnim izborima uz podršku i servis Prve BH stranke, predstavlja kandidate građanskih inicijativa 'Vijeće građana za Vijeće općine Cazin' a ne 'Prvu BH stranku' i to mora biti svima jasno pa i ovoj stranci koja se ponudila kao servis i prihvatila izazov građanskog aktivizma. Vaša stranačka pravila i hijerarhija 'Prve BH stranke' ili bilo koje druge stranke za nas ne vrijede. Mi smo slobodoumni ljudi sa izraženim građanskim slobodarskim duhom i baš kao takvi radimo po vanstranačkim principima.

S toga pozivamo građane koji podržavaju građansko orjedntirano društveno uređenje zemlje i same općine Cazin da ne nasjedaju na konstalacije predizbornih trikova koji u svojoj predizbornoj kampanji nude sve i svašta od igle do lokomotive, od laži do ombane i prevare. Samo moralni i časni ljudi znaju da je to tako i da su zajedno sa nama na strani istine i pravde.

Kandidatska lista 'Vijeća građana za Vijeće općine Cazin'

 

Kako je to izgledala radio pozivnica za prijavu kandidatske liste ''Vijeće građana za Vijeće općine Cazin'' pogledajte i poslušajte na našoj stranici FB klikom OVDJE

Cazin, 6. 09. 2016. God.

U potpisu  Bajrić Senad nositelj liste i ovlašteni zastupnik kod CIK-a za općinu Cazin ispred Prve BH Stranke

 

Izvor: LjutaKrajina.net


NAPOMENA: Poštujući slobodu govora portal Ljuta Krajina je omogućio svim građanima pristup javne riječi iza kojih stoji autor naznačenog teksta, kao i posjetiocima da slobodno komentarišu članke poštujući pravila javne riječi.

 

 

 

Povezano iz kategorije

Error: No articles to display

Općine Unsko-sanskog kantona

                 

Android App za LjutaKrajina.net