Saopćenje pred izbore Vijeća građana za Vijeće općine Cazin koji se nalaze na listi PRVE BH STRANKE

Saopćenje pred izbore Vijeća građana za Vijeće općine Cazin koji se nalaze na listi PRVE BH STRANKE

Poštovani građani, Danas se konačno završava s kampanjom slijedi izborna šutnja sa kojom nam je ostavljena mogućnost da podignute emocije od strane političkih stranaka spustimo na ravan realnih mogućnosti stanja razmišljanja i pokušamo kao ozbiljni ljudi i građani donijeti najbolju odluku.

Naš poziv Vijeća građana Cazin je isključivo za one građane koji nisu opterećeni političkom orjentacijom bilo koje stranke i oni koji misle da političke stranke  nenose dobro građanskoj orjentaciji slobodnih ljudi i njihovih zagarantovanih ljudskih prava. Kao nosilac liste  pozivam građansko orjentirane glasače koji žele građansko uređenje naše države i građansko orjentiranu općinu Cazin da  Glasate za Prvu BH stranku u Cazinu,  jer baš na toj listi se nalaze kandidati svi ostalih nas iz'' Vijeća građana za Vijeće općine Cazin.''

Dokazano u zadnjih 20 godina da svaki glas koji ode stranačkom kandidatu, vjerujte  da  nemaju mandat raditi samostalno u interesu Vas građana, njihove su ruke vezane i njihova svaka uloga prema građanima u opšte je laž, obmana i prevara. Oni moraju biti puki poslušnici i podanici svoje političke stranke čiju posredničku ulogu će da izvršavaju pomno i dosljedno. Prema tome samo da znate, građani su odgovorni u kreiranju i izboru vjećnika, da li će vijeće biti u podaničkoj ulozi stranci koji će kao ''IKEBANE'' pomno da izvršavaju ulogu donošenih odluka za vrh ''MOZGA'' hijerarhije svoje političke stranke ili na drugoj strani izboru hrabrih slobodoumnih nezavisnih i odgovornih ljudi. Zato Vaš glas neka bude 'Vijeće građana'

Naš cilj su takođeđe promjena  u  načelničkoj poziciji dosadašnje vlasti u Cazinu koji je osnovni ključ i preduvjet naše buduće  politike integriranog razvoja za koji se zalažemo . Od tri zla kažu ako moraš birati, biraj naj manje ili od tri dobra u ovom slučaju predložena kandidata za načelnika općine birajmo  naj boljeg. Moj prijedlog a i prijedlog šireg kruga Vijeća građana za načelničku poziciju Cazina birajte kandidata  dr. Almina Handanagića.

S poštovanjem

U Cazinu, 30. 09. 2016.

Bajrić Senad, Nosilac liste Vijeća građana za Vijeće općine Cazin

Ljuta Krajina


NAPOMENA: Poštujući slobodu govora portal Ljuta Krajina je omogućio svim građanima pristup javne riječi iza kojih stoji autor naznačenog teksta, kao i posjetiocima da slobodno komentarišu članke poštujući pravila javne riječi.

Povezano iz kategorije

Error: No articles to display

Općine Unsko-sanskog kantona

                 

Android App za LjutaKrajina.net