Šuhret Fazlić podnio krivične prijave: Neću prikrivati ničiji kriminal

GRADONAČELNIK GRADA BIHAĆA

Šuhret Fazlić podnio krivične prijave: Neću prikrivati ničiji kriminal

 Gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić uputio je danas prema Kantonalnom tužilaštvu Unsko-sanskog kantona (USK) akt u kojem se navodi da je 6.017.498,26 KM namjenskih sredstava nenamjenski utrošeno u toku prošle godine, te da ista nisu vraćena. Naime, prema ranijoj Odluci Gradskog vijeća Bihaća, gradonačelnik u toku godine, u slučaju potrebe, može „posuditi“ namjenska sredstva ali se ista do kraja fiskalne godine moraju vratiti, što nije učinjeno.

Fazlić je ovaj akt uputio u skladu sa Zaključkom, koji je usvojen na sedmoj sjednici Gradskog vijeća Bihaća održanoj 20. marta ove godine. 

Naime, nakon niza primjedbi da visinu ovogodišnjeg budžeta determiniraju nezakonito utrošena namjenska sredstva i obaveze iz ranijeg perioda koje se moraju vraćati i zbog čega u Gradu Bihaću u ovoj godini neće biti moguće realizirati niti jedan infrastrukturni projekat, vijećnici stranaka GS, SDP, A-SDA i DF koji čine parlamentarnu većinu u Gradskom vijeću upravo su na toj sjednici donijeli su Zaključak kojim su obavezali gradonačelnika Fazlića da u roku 15 dana sva saznanja u vezi nenamjenskog trošenja namjenskih sredstava iz Budžeta Grada Bihaća dostavi nadležnom tužilaštvu radi utvrđivanja eventualne krivične odgovornosti odgovornih lica, u prvom redu bivšeg gradonačelnika Emdžada Galijaševića (SDA).

U skladu sa Zaključkom, gradonačelnik Fazlić je prema Kantonalnom tužilaštvu uputio akt u kojem se navodi da je 6.017.498,26 KM namjenskih sredstava nenamjenski utrošeno u toku prošle godine, te da ista nisu vraćena. Naime, prema ranijoj Odluci Gradskog vijeća Bihaća, gradonačelnik u toku godine, u slučaju potrebe, može „posuditi“ namjenska sredstva ali se ista do kraja fiskalne godine moraju vratiti, što nije učinjeno.

Međutim, prema određenom izvoru, to nije prva krivična prijava koju je gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić uputio prema Tužilaštvu USK-a. 

U nekoliko ranijih medijskih istupa Fazlić je rekao da neće štititi i prikrivati kriminal svojih prethodnika ali ni uposlanika organa Gradske uprave, te da će svaku nezakonitost na koju u svom radu naiđe prijaviti.

Da je ozbiljno mislio govori činjenica da je još u mjesecu februaru ove godine od Kantonalnog tužilaštva pismeno zatražio utvrđivanje zlopotrebe položaja i ovlasti, odnosno favorizovanja interesa izvođača u slučaju raskidanja Ugovora o izvođenju radova u okviru projekta odvodnje i prećišćavanja otpadnih voda (tzv. KfW) sa firmoma Aquaterm iz Karlovca gdje je Grad Bihać pretrpio finansijsku štetu od preko 2 miliona KM i značajno prolongiranje rokova završetka projekta.

Pored toga,  također u mjesecu februaru ove godine zatražio je od nadležnog tužilaštva da utvrdi zakonitost promjene vlasničkog statusa zemljišta na kojima su izgrađeni tržni centri Fis i Bingo. Naime, sumnja se da su gradski slžbenici pravnim malverzacijama koje su započele još 2000. godine, zemljište koje je bilo u državnom vlasništvu, sa pravom korištenja ustanovljnim u korist nekadašnjeg privrednog giganta „Žitoprerada“, prvo nezakonito pretvorili u posjed fizičkih lica, da bi zatim ta fizička lica dio tako pribavljenog zemljišta prodala preduzećima Bingo, Fis i Stanovi d.o.o, a dio zadržali za sebe.

Prije niza mahinacija, površina zemljišta u državnom vlasništvu na kojem je žitoprerada imala pravo korištenja iznosila je 50.603m², dok se danas ovo preduzeće vodi kao korisnik na neprometovanom ostatku ovog zemljišta u površino od samo 6.088m². Iz navedenog proizilazi da je Grad Bihać ovim nezakonitim radnjama lišen prava vlasništva nad ovim zemljištem u državnoj svojini u površini od 44.515m2, a čija vrijednost se procjenjuje na 4,5 miliona KM. 

(Izvor: Vijesti.ba)

BIHAĆ

Gradsko vijeće Bihaća usvojilo Budžet za 2017. godinu

Gradsko vijeće Bihaća usvojilo Budžet za 2017. godinu
 

Većinom glasova Gradsko vijeće Bihaća usvojilo je na današnjoj sjednici Budžet  za 2017. godinu u iznosu od 30.248.733KM. Vijećnici su usvojili i Prijedlog Odluke  o izvršavanju Budžeta Grada Bihaća za 2017. godinu.

Zahvalivši se gradskim vijećnicima na podršci ovogodišnjem prijedlogu gradskog budžeta, Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća kazao je da je kao prvi čovjek grada Bihaća svjestan da i vijećnici u GV Bihać imaju pritiske i očekivanja u svojim mjesnim zajednicama kada je u pitanju ovogodišnji budžet, no, dodaje, realnost je nešto sasvim drugo i svi moraju biti svjesni teške ekonomske situacije.

 „Ove godine gradski budžet je stabilizirajući i funkciji je, između ostalog, završetka tzv. KFW projekta i asfaltiranja ulica koje su raskopane u sklopu ovog projekta, te vraćanju dijela dugovanja prema povjeriocima, nenamjenski utrošenih sredstava i kreditnog zaduženja. Jasno je da u svakoj mjesnoj zajednici i u svakom segmentu života grada Bihaća postoje realne potrebe i problemi za čije rješavanje su potrebna finansijska sredstva,ali s obzirom na ukupnu finansijsku situaciju mi smo smo se odlučili da finansiramo samo one najurgentnije. Na sreću, mnogo infrastrukturnih projekata realizirano je u našim mjesnim zajednicama ranijih godina i ovogodišnji budžet biti će usmjeren na djelomično saniranje dugova nastalih zbog istih, te  pripremu projekata za naredne godine. Stoga molim da svi budemo strpljivi, razumni i svjesni stanja u kojem se nalazimo i ponašamo se maksimalno odgovorno prema javnim„- kazao je gradonačelnik Fazlić na današnjoj sjednici Gradskog vijeća.

 

Povezano iz kategorije

Error: No articles to display

Općine Unsko-sanskog kantona

                 

Android App za LjutaKrajina.net