Junski dani otpora na Srbljanskom platou od 08 -10 Juna 2017

 

Slika profila korisnika/ce Esad Veladzic

Piše: Esad Veladžić

Kad se sjetim 92,
Srce moje zaplače od tuge
I sjeti se Bajrama kurbana
Naši sela oni junski dana
Počeli su četnici da nas plaše
Iz Grmuše sve komšije naše
Pripremiše te četničke face
Grobnice da nas sviju bace
Trebali smo doživjeti ti dana
Sudbinu naši Orščana

Živjeli smo u strahu i jezi
Sa Uzelca tukli mitraljezi
Sa trnjaka minobacač ore
Svaki dan stanje je sve gore
Baš na Bajram gađali su cestu
I džamiju u mom rodnom mjestu
Čeka ti se više moglo nije
Skupiše se bosanske gazije
Bez oružja i po svaku cjenu
Naš vojska na Grmušu krenu

Vodila tu se bitka ljuta
Napdali nekoliko smo puta
Zemlja gori baš je teško stanje
Sa Radića dođe pojačanje
U Grmušu nismo mogli ući
Bez oružja dušmana tući
Uspješna je bila bitka ova
Spasili smo narod sa Platoa
Dušman nije uspio u planu
Da nas sviju baci u bezdanu
Drugi dan bilo ih je više
I Brikiće oni popališe

Popališe baš ti junski dana
Jezero i pola Srbljana
Stanovnišvo naše protjeraše
I kuće mnoge zapališe
U Spahiće dušmanu nisu dali
Fedžad i Jasko njih su dočekali
Živote su oni dali svoje

Pamti sine ti ove heroje
Drugi dan opet borbe iste
Krenuše ljiljani plato da očiste
Bježali su dušmani od junaka
U Grmušu pravo kraj Trnjaka
Gledali smo dok dušmani bježe
A mnogi ostaše da leže
Gađali su četničke fukare
Naše kuće i naše munare
Naši borci dali su živote
Za ova brda i ove ljepote
Na plato je opet kao prije
Bajrak Bosne s ljiljanima se vije
Pamti sine ovu bitku dugu
Junske dane devedeset drugu.

Povezano iz kategorije

Error: No articles to display

Općine Unsko-sanskog kantona

                 

Android App za LjutaKrajina.net