Koliki je ovaj Nermin Bisse naspram Salke Bukvarevića

Borački dodatak za sve koji navrše 60 godina, a nemaju druga primanja

Samo proglašeni šef tima Nermin Bise iz Mostara i njemu slični, dogurali su sa boračkom rezolucijom baš onako kako spada. A sve što spada to i nije baš idealno niti funkcionalno.

Da mali čovjek može biti veći lopov i zavodnik dokazalo se i na ovom primjeru gdje vidite velikog čovjeka Nermina Bisea iz Mostara kako ga svojski ohandri u pregovorima mali čovik ministar Salkan.

E haram Vam Salkina sisa bila !!

Pa da čujete šta su dogovorili:

Bruka i sramota, Satirična vijest

Borački dodatak za sve koji navrše 60 godina, a nemaju druga primanja

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević danas je u sjedištu Vlade Federacije BiH u Sarajevu održao sastanak s predstavnicima boračkih udruženja koja okupljaju najveći broj boraca u FBiH i kantonalnim ministrima za boračka pitanja, a razmatrani su zahtjevi potpisnika nedavno sačinjene Rezolucije boraca, te donesena četiri zaključka.

Glavna zadaća danas, kako je po završetku sastanka izjavio ministar Bukvarević, odnosila se na razgovor o statusu demobilisanih boraca i rješavanje njihovog pitanja svjesni činjenice da je 2010. zakon o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica stavljen van snage i da šest godina nema tog zakona.
 
- Vođena je izuzetno dobra rasprava, potpuno otvorena, ali ono što je najveći rezultat današnjeg sastanka jeste da su boračke organizacije nastupile jedinstveno i vjerujemo da će ubuduće biti isključivo razgovori i pregovori o svim otvorenim pitanjima sa predstavnicima vlasti i da nećemo više imati priliku da naši demobilisani borci traže svoja prava na ulici - kazao je Bukvarević.  
 
Ono na šta su borci ukazali na prvom mjestu, po njegovim riječima, jeste izrada jedinstvenog registra boraca i stoga je prvim zaključkom zaduženo Federalno ministarstvo za boračka pitanja i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata da pripremi i uputi u proceduru zakonska rješenja koja će konačno regulisati izradu jedinstvenog registra pripadnika oružanih snaga u FBiH.
 
Drugo pitanje se odnosilo na zahtjev za jednu boračku organizaciju i za upućivanje zakona o pravima demobilisanih boraca u proceduru.
 
- Drugi zaključak je da se Federalno ministartvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata zadužuje da u što kraćem roku, najkasnije u roku od deset dana, uputi u proceduru zakon o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica i zakon o boračkim udruženjima od posebnog značaja prema kantonalnim skupštinama imajući u vidu da je kod zakona o pravima demobilisanih boraca podijeljena nadležnost između kantona i Federacije BiH - dodao je Bukvarević.
 
Obaveza je da se sve kantonalne skupštine u roku od 30 dana izjasne o ovom materijalu, odnosno prednacrtu zakona i nakon toga će biti upućen u daljnju proceduru.
 
- Važno je istaći da u tom zakonu imamo nekoliko prava koja su vrlo važna. Pravo na zdravstvenu zaštitu svih boraca i članova njihovih porodica, pravo na liječenje, te pravo na prednost pri zapošljavanju - naglasio je Bukvarević.
 
Tu je također i pravo na osnovne dodatke, odnosno ostvarivanje naknade od 25 posto prosječnog ličnog dohotka za borce koji dožive 60 godina i borce žene koje dožive 50 godina, a nemaju nikakvih drugih prihoda. Tu je i pravo na dokup staža od pet godina za sve kojima nedostaje do pet godina za penzinisanje, naveo je Bukvarević.
 
Dugo vremena, kako je dodao, postoje i zahtjevi od predstavnika maljoljetnih boraca da se oni definišu kao pripadnici oružanih snaga i tu je predložena defincija o kojoj će se dalje raspravljati -  dobrovoljac, maljoljetni borac sa svojim pravima na liječenje, školovanje, prekvalifikaciju i zapošljavanje. Također, u ovom zakonu je definisano da su sastavni dio oružanih snaga i pripadnici MUP-a BiH.
 
Zaključkom su zaduženi predstavnici boračkih udruženja koji predstavljaju demobilisane borce da se udruže u Koordinaciju na federalnom nivou sa zadatkom praćanja usvajanja zakona o demobilisanim borcima i članovima njihovih porodica i zakona o boračkim organizacijama.
 
Bukvarević je dodao da će ministarstva za boračka pitanja kantona i Federacije BiH zahtjeve predstavnika boračkih organizacija posebno tretirati kroz svoje programe rade i praćenje prednacrta zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica.
 
- Današni  sastanak otvara mogućnost da konačno i demobilisani borci i svi onih 70 i više udruženja koji su prihvatili tekst Rezolucije imaju osjećaj da su konačno ozbiljno shvaćeni da su reprezentativni, zvanični, da postoje i da su jedna od bitnih karika u boračkoj populaciji FBiH – izjavio je predstavnik Savjeta branilaca Nermin Bise dodajući da se Rezolucija boraca kroz zaključke počela ostvarivati.
 
Predstavnik Korodinacije boraca Nikica Tomić izrazio je zadovoljstvo da je konačno došlo vrijeme da zakon o demobilisanim borcima, kako je kazao, ugleda svjetlo dana i da ide u proceduru.
 
Ministar za pitanja boraca u KS Muharem Fišo je kazao da je suština u jedinstvenoj organizaciji boraca koja mora da zaživi.
 
- Nadam se da smo pokrenuli pozitivnu priču u korist svih boračkih kategorija da zajedno rješevamo probleme koji su se sakupljali 20 godina – kazao je Fišo.
 
(Vijesti.ba / FENA)

Ljuta Krajina


NAPOMENA: Poštujući slobodu govora portal Ljuta Krajina je omogućio svim građanima pristup javne riječi iza kojih stoji autor naznačenog teksta, kao i posjetiocima da slobodno komentarišu članke poštujući pravila javne riječi.

 

Općine Unsko-sanskog kantona

                 

Android App za LjutaKrajina.net